Strojové čistenie nadzemných a podzemných garáži, parkovacích plôch

Súčasťou našej práce je aj strojové čistenie nadzemných a podzemných garáži, či parkovacích miest. Na čistenie používame adekvátnu chémiu a profesionálne stroje. Parkovacie plochy sú dôležitou súčasťou objektov, ktoré pôsobia veľmi pozitívne keď sú čisté a udržiavané.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

    NAŠE PRÁCE

    2023-02-25T13:27:03+01:00